Zorg-gerelateerde projecten

Binnen onze werkprojecten is doorgroeien het uitgangspunt. Doorgroeien van zorg naar werk, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van onze deelnemers. Dit realiseren we door een breed scala aan projecten te bieden, uiteenlopend van zorg-gerelateerde projecten (Uurwerk, Kettingreactie, Presentus en ‘t Vloedbelt) tot projecten met een duidelijke werkfocus (Participatiebanen en SOM+).

Uurwerk

Binnen ons project Uurwerk kan een deelnemer zelf aangeven wanneer hij/zij zou willen werken. Dit kan op verschillende momenten en per dag worden ingevuld. Wanneer de deelnemer aan geeft te kunnen werken dan wordt dat werk ook direct gerealiseerd. Zo kan geholpen worden bij bijvoorbeeld kleine verhuizingen, tuinonderhoud en schilderwerkzaamheden.

Kettingreactie

Op onze locatie De Forelderij in Usselo combineren wij recreatie en toerisme met de inzet van leerwerktrajecten voor de doelgroep van Stichting Surplus; dit doen wij binnen ons project Kettingreactie. Kettingreactie heeft inmiddels haar 10-jarig jubileum gevierd en biedt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek in bijvoorbeeld de horeca, moestuin of houtwerkplaats. De deelnemers aan het project Kettingreactie doen onder professionele begeleiding werkervaring op en vinden zo weer hun weg terug in de maatschappij.

Presentus

Bij Presentus wordt de mogelijkheid geboden om interesse en kennis te vergroten op het gebied van computers en media met als doel het werk specifiek in te delen voor mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme en rustige werkomgeving. Voor hen biedt Presentus de mogelijkheid om vanuit de visie ‘meedoen naar vermogen’ te participeren. In het project kunnen de deelnemers aan de slag op het gebied van webdesign, computerreparaties, fotografie en allerhande overige werkzaamheden.

’t Vloedbelt

Sinds 2007 werken wij op een locatie van Twence genaamd `t Vloedbelt in Zenderen. Hier bieden wij een zinvolle leerwerkplek voor voornamelijk deelnemers met meervoudige psychosociale problematiek. Binnen het project ’t Vloedbelt kunnen onze deelnemers werkzaamheden uitvoeren in het groen en in de houtbewerking. Ook gaan ze onder begeleiding van een professionele hovenier/werkbegeleider extern aan het werk en maken ze producten in opdracht van de klant.

Facebook
Facebook