Werk-gerelateerde projecten

Binnen onze werkprojecten is doorgroeien het uitgangspunt. Doorgroeien van zorg naar werk, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van onze deelnemers. Dit realiseren we door een breed scala aan projecten te bieden, uiteenlopend van zorg-gerelateerde projecten (Uurwerk, Kettingreactie, Presentus en ‘t Vloedbelt) tot projecten met een duidelijke werkfocus (Participatiebanen en SOM+).

Participatiebanen

Binnen Participatiebanen proberen we langdurig werklozen op een zo kort mogelijke termijn weer geschikt te maken voor doorstroom naar een ander traject zoals loondispensatie, een reguliere baan of vrijwilligerswerk. Dit doen we samen met verschillende werkgevers. Na het aanleren van een aantal basisvaardigheden gaan onze deelnemers aan de slag met het opdoen van werkervaring binnen een voor hen passend profiel. Hierbij kan gedacht worden aan de profielen Zorg en Welzijn, Onderwijs en Sport & Recreatie.

SOM+

In Glanerbrug is ons leerwerkbedrijf SOM+ gevestigd. Binnen SOM+ bieden wij mensen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, waarbij de focus ligt op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. De deelnemers voeren hiertoe diverse opdrachtgestuurde werkzaamheden uit zoals het schoonmaken van bedrijventerreinen, het onderhouden van de omgeving rondom de Grolsch Veste en de ijsbaan, maar ook het strippen van leegstaande woningen.

Facebook
Facebook