Onze werkwijze

Ketenaanpak

De Ketenaanpak is een platform waarbinnen onze trajectprogramma’s zijn opgenomen. Deelnemers worden via een intake geplaatst in één van de programma’s. Deze programma’s zijn afgestemd op het competentieniveau van de deelnemer. De trajectbegeleider, die verantwoordelijk is voor de deelnemer gedurende het traject heeft binnen de werk-gerelateerde programma’s ondersteuning van een werkbegeleider.

Na de trajectperiode worden de werkbegeleiders (bij werkgevers zijn dat de praktijkbegeleiders) geïnterviewd volgens de Mikken Op Werk-vragenlijst. Op deze wijze leveren we maatwerk voor de deelnemer en voorkomen we dat een deelnemer te vroeg naar een werkgever gaat met het gevaar dat de deelnemer en/of werkgever afhaakt.

Naast Stichting Surplus zijn er ook verschillende andere instellingen binnen de Ketenaanpak gepositioneerd. Bij een goede ontwikkeling van de deelnemer neemt uiteindelijk een uitzendorganisatie deze over. In onderstaand figuur wordt onze integrale werkwijze gefaseerd weergegeven:

Facebook
Facebook