Mikken op werk

De Stichting Surplus heeft de methodiek `Mikken Op Werk` ontwikkeld om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt gefaseerd naar arbeid toe te leiden. De methodiek is een classificatiemethode die uitgaat van het spanningsveld tussen de sociaal-maatschappelijke insteek (de organisaties en instellingen die werken met de doelgroep); en de technisch-economische insteek waar bedrijven vanuit gaan.

Mikken op Werk is door TVart ontwikkeld en wordt als meetinstrument ingezet. Het geeft richting aan de ontwikkeling van de clienten, een beeld van de client op globaal niveau en de begeleiders een uniform waardeoordeel dat samen met een up to date trajectplan en dossier een goed beeld van de client.
Mikken op werk

Facebook
Facebook