Onze werkwijze

Ketenaanpak De Ketenaanpak is een platform waarbinnen onze trajectprogramma’s zijn opgenomen. Deelnemers worden via een intake geplaatst in één van de programma’s. Deze programma’s zijn afgestemd op het competentieniveau van de deelnemer. De trajectbegeleider, die verantwoordelijk is voor de deelnemer gedurende het traject heeft binnen de werk-gerelateerde programma’s ondersteuning van een werkbegeleider. Na de trajectperiode […]

Read More »

Kettingreactie

  Het project Kettingreactie is 10 jaar geleden gestart, bedoeld om voornamelijk deelnemers met meervoudige psychosociale problematiek een zinvolle leerwerkplek te bieden met perspectief op maatschappelijke participatie. Het project vindt plaats onze locatie ‘de Forelderij‘. Een belangrijk kenmerk van het project is het opzetten van een keten van zorg, hulpverlening, wonen en werk, waarin de meest kwetsbare burgers van Enschede vraaggericht […]

Read More »

Onze methodieken

Surplus heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld: de Schijf van herstel. Op dit moment wordt er hard gewerkt om deze methodiek te implementeren bij alle projecten van Surplus. De Schijf van herstel zal de methodieken Kettingreactie en Mikken Op Werk gaan vervangen.  Schijf van herstel Bij de schijf van herstel gaat de deelnemer samen de mensen […]

Read More »

Mikken op werk

De Stichting Surplus heeft de methodiek `Mikken Op Werk` ontwikkeld om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt gefaseerd naar arbeid toe te leiden. De methodiek is een classificatiemethode die uitgaat van het spanningsveld tussen de sociaal-maatschappelijke insteek (de organisaties en instellingen die werken met de doelgroep); en de technisch-economische insteek waar bedrijven vanuit gaan. Mikken […]

Read More »

Kettingreactie

Het project Kettingreactie heeft een ketensamenwerking ontwikkeld tussen instellingen op het gebied van Zorg tot en met Werk ten behoeve van kandidaten met meervoudige problemen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het gaat om het realiseren van een sluitende samenwerking tussen instellingen in de keten van zorg, hulpverlening en wonen zodat de meest kwetsbare burgers van Enschede vraaggericht begeleid kunnen […]

Read More »
Facebook
Facebook