Onze visie

Stichting Surplus is een vernieuwende, oplossingsgerichte en regionaal werkende werkontwikkelingsorganisatie. Wij brengen op creatieve wijze vraag en aanbod bijeen door inzet van mensen met een (grote) afstand tot onze maatschappij. Dit vanuit de visie dat iedereen inzetbaar is en/of een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Stichting Surplus zorgt voor een mensgerichte begeleiding en een kwalitatief goede dienstverlening. De mens staat centraal in onze bedrijfsvoering. Bij ons geldt: “Iedereen blijft meedoen”. Succes is voor ons als onze medewerkers op hun manier een bijdrage kunnen leveren.

 Stichting Surplus is zeker geen traditioneel re-integratiebureau omdat wij onze eigen werkprojecten hebben. Deze projecten zijn zeer divers, waardoor wij altijd een passende werkplek kunnen vinden voor onze deelnemers. Door onze jarenlange ervaring weten we wat er speelt binnen onze doelgroep en weten we onze projecten daarop af te stemmen. Ook hebben wij een aantal programma’s ontwikkeld waarbij de mensgerichte begeleiding centraal staat. Deze programma’s kunnen op zichzelf staan en tevens aan elkaar verbonden worden. Alle opgedane kennis en ervaring, maar ook onze (inter)nationale contacten en projecten, stellen ons in staat om onze werkprojecten en methodieken continu door te ontwikkelen en te verbeteren.

 ketenaanpak

Facebook
Facebook