vacature Werkbegeleider groen Kettingreactie

Functieprofiel 

Werkbegeleider Kettingreactie Stichting Surplus 

 

Project Kettingreactie

Kettingreactie is een dagbestedingsproject van Stichting Surplus en biedt mensen 
uit de kwetsbare groepen van de samenleving een kans hun afstand tot de arbeidsmarkt
en de maatschappij te verkleinen. 

Het project vindt plaatst op de locatie van de Forelderij in Usselo. De deelnemers 
aan het project kunnen op deze locatie onder begeleiding werken aan het opdoen van 
vaardigheden die nodig zijn om weer een positie op de arbeidsmarkt/in de maatschappij
 in te nemen.

Daarnaast worden deelnemers geholpen bij het op orde krijgen van andere probleemgebieden
 zoals schulden, problemen op het gebied van wonen, verslaving, psychiatrische klachten etc.

Hierbij wordt nauw samengewerkt met organisaties als Tactus, Humanitas Onder Dak Twente, 
RIBW Twente en de gemeente Enschede.

Doelgroep

Onze doelgroep wordt gekenmerkt door:
  • Psychische en/of sociale beperkingen en verslavingsproblematiek met daar onderliggend vaak een verstandelijke beperking.
   Een grote afstand tot de arbeidsmarkt en – meer in het algemeen – de samenleving.
   Het opleidingsniveau is laag en het arbeidsverleden is te verwaarlozen.
   Moeite hebben om zichzelf doelen te stellen.
   Moeite met discipline en structuur, een gebrek aan zelfvertrouwen en ontwikkelingsperspectief.
   Een deel van de groep veroorzaakt overlast door opvallend gedrag in het publieke domein.
  • Het project is bedoeld voor mensen die niet beschikken over voldoende competenties en werknemersvaardigheden en waarvan wordt ingeschat dat deze slechts kunnen worden ontwikkeld door middel van een werkplek met (intensieve)begeleiding. Daarin meegenomen is een groep waarbij deze ontwikkeling niet plaatsvindt. Voor hen zijn arbeidsmatige activiteiten in deze context zingevend.

Functie-inhoud

Dagelijks op de werkplek begeleiden/aansturen/instrueren van individuele deelnemers en/of een groep deelnemers bij het werken in kader van dagbesteding, participatie en terugkeer op de arbeidsmarkt.

  • Samen met de deelnemers zorgdragen voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden

De begeleiding is gericht op het (her)vinden, bevorderen en stimuleren van de aansluiting op/participatie in de arbeidsmarkt en/of de samenleving in ruime zin.

Samen met de deelnemers zorgdragen voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden gericht op activiteiten in de groensector en houtbewerking.

Voortgangsrapportage opstellen.

Zorgt voor goede naleving van veiligheidsvoorschriften en gebruik van materialen en materieel.

Vertegenwoordigt de organisatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Functie-eisen

  • Opleiding op MBO-niveau (niveau 4) en/of affiniteit/ervaring met de doelgroep;

In het bezit van een VOG

Kan goed improviseren maar is ook accuraat en betrouwbaar in de zin van afspraak is afspraak;

Kunnen omgaan met afstand en nabijheid en op effectieve wijze (uw) grenzen aangeven;

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

In het bezit van VCA of bereid zijn deze te behalen (indien van toepassing);

In het bezit van rijbewijs B

Competenties/Vaardigheden

  • Proactieve houding

Tact/ geduld en doorzettingsvermogen

Zelfstandige en verantwoordelijke persoonlijkheid met overtuigingskracht en sterk in samenwerking

Creativiteit en improvisatievermogen voor het ontwikkelen van activiteiten en opdrachten afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers

Communicatieve en sociale vaardigheden

Dienstverlenende instelling

Realiteitszin en relativeringsvermogen

Flexibiliteit en stressbestendigheid

Informatie Werktijd : 36 uur per week. Sluitingsdatum: vrijdag 12 januari 2018. Verdere informatie is verkrijgbaar bij Anja Lagcher a.lagcher@st-surplus.nl